You are here
Home > Verzekeringen

Verzekering


Alle leden van de K.N.G.U. zijn op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor: 1. Wettelijke Aansprakelijkheid 2. Ongevallen. Alle leden van Gymnastiek & Turn Vereniging Kesteren zijn dus verzekerd tegen ongevallen door hun lidmaatschap bij de K.N.G.U. Dit betekent dat u tijdens alle lessen of trainingen verzekerd bent. Ben ik ook verzekerd als ik deelneem aan proeflessen? Ja, alle aspirant-leden zijn verzekerd op de ongevallenpolis van GTVK. Aspirant-leden zijn niet verzekerd inzake Wettelijke Aansprakelijkheid. Ben ik ook verzekerd als ik deelneem aan activiteiten, die worden georganiseerd door GTVK? Ja, alle deelnemende leden zijn dan verzekerd. Als gebruikelijke activiteiten worden beschouwd: bazar, barbecue, dropping, feestavond, fietstocht, huis-aan-huis verkoop (bijvoorbeeld Grote Club Actie), rommelmarkt, toernooi, familiedag, etc. Is er een ongevallen inzittendenverzekering bij vervoer van en naar wedstrijden? Iedere bestuurder van een voertuig is volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen verplicht zich te verzekeren. Indien de bestuurder schuldig is aan een ongeval, dan kan deze aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt voor zowel letsel- als materiaalschade. Als voor het bedoelde voertuig een ongevallen inzittendenverzekering is afgesloten, kan hierop aanspraak worden gedaan. Leden van de KNGU kunnen, indien nodig, ook nog aanspraak maken op de collectieve ongevallenverzekering. Zijn vrijwilligers van GTVK ook verzekerd? Ja, vrijwilligers zijn een verlengstuk van de vereniging. Als zij als vrijwilliger zijn geregistreerd bij GTVK, kunnen zij een beroep doen op de genoemde collectieve verzekeringen, onder dezelfde voorwaarden als de leden van GTVK. Het bestuur van GTVK is verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid door middel van eenzelfde collectieve verzekering van de K.N.G.U. GTVK heeft een inventaris(inboedel)verzekering afgesloten voor al haar eigendommen. Deze eigen-dommen betreffen alle grote en kleine turntoestellen en turnmaterialen door GTVK (voormalig SVK-Afdeling Gymnastiek) aangeschaft. Deze bevinden zich in de verenigingshal “De Leede” en de gymzaal aan de Nedereindsestraat te Kesteren. Wilt u nog meer weten over de verzekeringen van de KNGU, bezoek dan eens de website kngu.nl
Top

Nog meer GTVK zien? Bekijk onze socials.