You are here
Home > Contributie

Contributie


De contributie wordt per maand geïnd via automatische incasso. Wanneer je lid wordt van de GTVK, word je automatisch ook lid van de gym-, dans-, spring- en turnbond, de KNGU. De contributie is inclusief de bondscontributie voor de KNGU: die wordt dus niet meer jaarlijks apart geïnd.

Het  lidmaatschap kan  worden opgezegd door middel van het afmeldingsformulier (op deze website, Tabblad Informatie, onder Formulieren). Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.  
Contributies per 1 april 2016:
Alle groepslessen recreatie en showdans (1 uur/week) € 9,75  per maand
Showdans of springgroep als extra les €5,00 per maand
Jazz-dans (1,5 uur/week) €14,00 per maand
Jazz-dans als extra les €7,50 per maand
          Contributiebedragen voor verschillende lessen en combinaties van lessen zijn te vinden via onderstaande link: Contributie GTVK 01042016 Selectieleden betalen een aangepaste contributie, afhankelijk van het aantal lesuren. Relevante bedragen zijn ook terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement.

Vrijwilligersregeling

Van alle ouders verwachten we dat zij minimaal een halve dag per jaar meehelpen bij de vereniging als vrijwilliger, of dit afkopen. Diverse werkzaamheden zijn mogelijk, zoals helpen bij een wedstrijd of voorstelling, collecteren voor Jantje Beton of meehelpen bij een andere activiteit. Wie niet meehelpt, betaalt 10 euro per jaar. Zie ook de vrijwilligersregeling (voorstel aangenomen in december 2016 tijdens de ALV).

Jeugd Sport Fonds

Ieder kind moet kunnen sporten, dat is het motto van het Jeugdsportfonds. De gemeente Neder-Betuwe is aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland. Voor ouders die te weinig geld hebben om hun kind te laten sporten, springt het JSF bij door de contributie te betalen (tot een bepaald maximum). Het gaat hierbij om kinderen van 4 tot 17 jaar, en voor gezinnen die bijvoorbeeld leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Indienen van een aanvraag gaat via een intermediair van het JSF. Wilt u gebruik maken van het JSF, neem dan contact op met de penningmeester van de GTVK, Renate van Veen, via mailadres: renate@betuwsedeuren.nl
Top

Nog meer GTVK zien? Bekijk onze socials.