You are here
Home > Contributie

Contributie


De contributie wordt per maand geïnd via automatische incasso. Wanneer je lid wordt van de GTVK, word je automatisch ook lid van de gym-, dans-, spring- en turnbond, de KNGU. De contributie is inclusief de bondscontributie voor de KNGU: die wordt dus niet meer jaarlijks apart geïnd.

Het  lidmaatschap kan  worden opgezegd door middel van het afmeldingsformulier (op deze website, Tabblad Informatie, onder Formulieren). Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Contributie per 1 maart 2020
Alle recreatie groepslessen (1 uur/week)   € 12,00 per maand
Selectie jongens/meisjes   € 40,00 per maand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jeugd Sport Fonds

Ieder kind moet kunnen sporten, dat is het motto van het Jeugdsportfonds. De gemeente Neder-Betuwe is aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland. Voor ouders die te weinig geld hebben om hun kind te laten sporten, springt het JSF bij door de contributie te betalen (tot een bepaald maximum). Het gaat hierbij om kinderen van 4 tot 17 jaar, en voor gezinnen die bijvoorbeeld leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Indienen van een aanvraag gaat via een intermediair van het JSF. Wilt u gebruik maken van het JSF, neem dan contact op met de penningmeester van de GTVK, Hanneke Heddema, via mailadres: hanneke@gheddema.com
Top

Nog meer GTVK zien? Bekijk onze socials.