You are here
Home > Formulieren (aanmelden, afmelden, wijzigen)

Aanmeldingsformulieren


Graag het formulier en de getekende machtiging zo snel mogelijk inleveren bij de leiding van de groep, of op Hoofdstraat 79 te Kesteren (Ledenadministratie), of per mail sturen aan leden_gtvk2011@hotmail.nl. Bij aanmelding per mail moet de machtiging worden ingescand en eveneens gemaild worden. Bij inschrijving wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Op het aanmeldingsformulier geeft u ook wel of geen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal door de vereniging. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken of de toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor een mail naar bovenstaand mailadres. Door het inleveren van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens door de GTVK voor de administratie, de inning van de contributie en voor communicatiedoeleinden. Voor details zie ons privacybeleid
Aanmelding lidmaatschap
Aanmelding lidmaatschap studentenregeling
Machtiging GTVK (verplicht)
 

Wijzigingsformulieren


Graag het formulier inleveren bij de leiding van de groep, of op Hoofdstraat 97 te Kesteren (Ledenadministratie), of per mail sturen aan leden_gtvk2011@hotmail.nl.
Wijzigingsformulier

 

Afmeldingsformulieren


Graag het formulier inleveren bij de leiding van de groep of op Hoofdstraat 97 te Kesteren (Ledenadministratie), of per mail sturen aan leden_gtvk2011@hotmail.nl.. Let op, er is een opzegtermijn van één maand, dat betekent dat de eerstvolgende maand na de maand waarin is afgemeld, nog betaald moet worden.
Afmeldingsformulier
 
Top

Nog meer GTVK zien? Bekijk onze socials.