You are here
Home > Informatie > Doelstelling

Visiedocument

Het bestuur en de leidinggevenden van Gymnastiek & Turn Vereniging Kesteren werken samen aan het in stand houden van sportbeoefening binnen het dorp Kesteren en de omliggende gebieden. Daarbij richt GTVK zich in het bijzonder op de beoefening van gymnastiek en turnen, zowel recreatief als in wedstrijdverband. Om haar leden zo optimaal te kunnen begeleiden in het uitoefenen van hun sport, volgen de leidinggevenden (verplichte) cursussen en trainingen. De KNGU, de sportbond waaronder ook GTVKesteren resorteert, biedt een keur aan mogelijkheden om clubs te ondersteunen. Vooral om het niveau van de sport en de sportbeleving, het sociale karakter van het samen sporten en het gezondheidsaspect continue positief te beïnvloeden. Het bestuur heeft besloten om de grondbeginselen van de vereniging, doel en missie van GTVK, in een Visiedocument te verwoorden. Het Visiedocument is in feite de basis, het uitgangspunt van waaruit GTVK wil werken. Het is waar wij voor staan.
Visiedocument GTVKesteren

Geef een reactie

Top

Nog meer GTVK zien? Bekijk onze socials.